Fuelcell.pngEnergietransitie

VDL Energy Systems is voor VDL Groep de development hub voor de energie transitie. 

VDL groep ziet wereldwijd grote veranderingen in onze energievoorziening:

  • Toename elektriciteitsgebruik en duurzame opwekking ervan wordt opslag van energie belangrijker
  • Hergebruik van warmte 
  • Aanpassingen aan de energie infrastructuur
  • Toepassing van waterstof als energiedrager