Hergebruik restwarmte


Bij veel industriële processen is warmte nodig. Veelal verdwijnt deze gebruikte warmte door de schoorsteen. VDL Energy Systems zoekt naar toepassingen die deze restwarmte hergebruiken of omzetten in nieuwe energie. Wij zoeken oplossingen, start-ups en scale-ups die samen met ons (her-) gebruik van warmte mogelijk maken. Wij kunnen de technologie verder brengen, productierijp maken of overnemen.

Sound Energy


VDL Energy Systems assisteert Sound Energy bij de opschaling en industrialisering van hun Theac-25 naar de Theac-150. De Theac zet restwarmte om in koeling door middel van akoestische trilling. Zie: www.soundenergy.nl