Hergebruik restwarmte

Bij veel industriële processen is warmte nodig. Veelal verdwijnt deze gebruikte warmte door de schoorsteen. VDL Energy Systems zoekt naar toepassingen om deze warmte her te gebruiken of om te zetten in nieuwe energie. Wij zoeken oplossingen, start-ups en scale-ups die samen met ons (her-) gebruik van warmte mogelijk maken. Wij kunnen de technologie verder brengen, productierijp maken of overnemen.